نویسنده | تهیه کننده | مجری | گوینده
📻 📺 🎬✒🎤🎙
.
گر در سرت هوای وصال است حافظا
باید که خاک درگه اهل هنر شوی