امیر حسین البرز

همکاری در فروش اینترنتی فروشگاه های مجازی محصولات فیزیکی و فایل های قابل دانلود در زمینه های مختلف، بویژه با برنامه های ارجاع سایتهای ارزهای دیجیتال

آموزش خصوصی کاراته کنترلی (حضوری)

داری مدارک دانشگاهی: کارشناسی تربیت بدنی، کاردانی مترجمی زبان انگلیسی و کاردانی تاریخ

دارای مدارک دوره های آزاد موسیقی (نوازندگی ارگ و تولید موسیقی الکترونیکی)

دارای احکام مربیگری و داوری درجه ممتاز ملی کاراته و دان 7 کاراته در سبک های شوتوکان، شیتوریو و W.M.M.F از فدراسیون کاراته ایران

صاحب 78 عنوان مختلف در مسابقات کاراته بویژه در بخش کاتا

لینک های وابسته البرز - Alborz Affiliate Links لینک های فروشگاه های اینترنتی، سایت های سرمایه گذاری رمز ارزها و صرافی های ارزهای دیجیتالی Links to online stores, cryptocurrency investment sites, and digital currency exchanges

لینک های وابسته البرز - Alborz Affiliate Links

لینک های فروشگاه های اینترنتی، سایت های سرمایه گذاری رمز ارزها و صرافی های ارزهای دیجیتالی Links to online stores, cryptocurrency investment sites, and digital currency exchanges

https://alborz-affiliate-links.farsiblog.com
آموزش خصوصی کاراته کنترلی توسط امیر حسین البرز

آموزش خصوصی کاراته کنترلی توسط امیر حسین البرز

https://alborz-karate.farsiblog.com


آموزش خصوصی کاراته کنترلی (حضوری)

کیهون ها (تکنیک ها)، کاتاها (فرم های رسمی) به صورت تخصصی و اصول کومیته (مبارزه مسابقات کاراته کنترلی و امتیازی)

در مکان مناسب و انتخابی هنرجو، اعم از منزل، پارکینگ، پارک و ....؛ به استثنای باشگاه های ورزشی

میزان اصلی شهریه هر جلسه 75 دقیقه ای (یک تا سه نفر هنرجوی همسطح فنی) برای هر نفر هنرجو: 300000 تومان (سیصد هزار تومان)

میزان شهریه هر جلسه 75 دقیقه ای (یک تا سه نفر هنرجوی همسطح فنی) برای هر نفر هنرجو، با احتساب دو جلسه در هفته (با تخفیف ویژه): 200000 (دویست هزار تومان)

میزان شهریه هر جلسه 75 دقیقه ای (یک تا سه نفر هنرجوی همسطح فنی) برای هر نفر هنرجو، با احتساب سه جلسه در هفته (با تخفیف ویژه): 150000 (یکصد و پنجاه هزار تومان)

نکته 1: تعداد هنرجویان همسطح فنی در هر کلاس: یک تا حداکثر سه نفر می باشد و میزان شهریه با توجه به تخفیفات ویژه مذکور، بستگی به تعداد هنرجویان ندارد.

نکته 2: ارتقاء درجه، فقط برای هنرجویانی است که حداقل سه جلسه آموزش خصوصی کاراته در هفته با مربی مذکور داشته باشند.

نکته 3: تعداد جلسات هفتگی مورد توافق، باید حداکثر ظرف مدت دوره مزبور (یک ماه) برگزار گردد. در صورت حذف جلساتی توسط هنرجو، لازم است که جبرانی آنها طی همان دوره برگزار گردند. در غیر اینصورت جلسات فوق الذکر، سوخت میگردند و شهریه آنها دریافت خواهد گردید.

مربی: امیر حسین البرز

دارای احکام مربیگری و داوری درجه ممتاز ملی کاراته و دان 7 کاراته در سبک های شوتوکان، شیتوریو و W.M.M.F از فدراسیون کاراته ایران
صاحب 78 عنوان مختلف در مسابقات کاراته بویژه در بخش کاتا
داری مدارک دانشگاهی: کارشناسی رشته تربیت بدنی، کاردانی رشته مترجمی زبان انگلیسی و کاردانی رشته تاریخ
دارای مدارک دوره های آزاد موسیقی (نوازندگی ارگ و تولید موسیقی الکترونیکی)

شماره تماس: 09353376750

کسب درآمد غیر فعال با ترون

میزان سود ماهیانه: 10 درصد

میزان ترون برای ثبت نام: 100 TRX

میزان سرمایه گذاری: حداقل 100 ترون یا بیشتر

کد رفرال (آپلاین) برای ثبت نام: byw8kg

لطفا با فیلترشکن وارد شوید - هر کد رفرال، فقط برای ثبت نام دو نفر

https://waykingroup.com/register


Earn passive income with Tron

Monthly profit rate: 10%

Tron rate for registration: 100 TRX

Investment rate: At least 100 TRX or more

Referral code (upline) for registration: byw8kg

Please login with filter breaker

Each referral code, only for two people to register

https://waykingroup.com/register