شغل: افیلیت مارکتینگ (همکاری در فروش اینترنتی با لینک های وابسته و ارجاعی) و آموزش خصوصی کاراته کنترلی (حضوری و آنلاین)

دارای احکام مربیگری و داوری درجه ممتاز ملی کاراته و دان 7 کاراته در سبک های شوتوکان، شیتوریو و W.M.M.F از فدراسیون کاراته ایران

صاحب 83 عنوان مختلف قهرمانی در مسابقات کاراته بویژه در بخش کاتا