افیلیت مارکتینگ (همکاری در فروش اینترنتی)
آموزش خصوصی کاراته شوتوکان
کاردانی در رشته های مترجمی زبان انگلیسی و تاریخ
دارنده ی درجات دان ۷ در سه سبک، مربیگری و داوری ممتاز ملی کاراته
صاحب عناوین قهرمانی کاتا
https://alborz-contents.comکلاس های خصوصی آموزش حضوری کاراته شوتوکان البرز

آموزش کیهون و کاتا بطور تخصصی و اصول کومیته کاراته کنترلی

در منزل یا هر مکان مسقف به انتخاب هنرجو - زمان: 75 دقیقه - حداقل سن هنرجو: 7 سال تمام

میزان شهریه مقطوع هر جلسه ی آموزش حضوری کاراته شوتوکان برای یک نفر هنرجو در شهر تهران (به استثنای باشگاه): پانصد هزار تومان

مربی: امیر حسین البرز (دان 7 در سبک های شوتوکان، شیتوریو و W.M.M.F - مربی درجه ممتاز ملی کاراته - صاحب عناوین متعدد قهرمانی در مسابقات کاتا) - شماره تماس: ۰۹۳۵۳۳۷۶۷۵۰

شرایط و نکات:

برای اخذ درجه (کمربند)، حداقل به تعداد سه جلسه آموزش خصوصی کاراته، در هفته ضروری می باشد.

جهت جلوگیری از مسائل حاشیه ای متداول در کاراته ایران و مشخص بودن وضعیت هنرجویان از نظر مربی، باشگاه، سبک، مسابقات و ارتقای درجه؛ افرادی که در کلاس خصوصی کاراته شوتوکان البرز شرکت می نمایند؛ نباید بطور همزمان هنرجوی کلاس و مربی کاراته سبک کاراته کنترلی دیگری باشند.

در هنگام حذف جلسه ای توسط هنرجو، در طول دوره یک ماهه، کلاس جبرانی آن، با هماهنگی قبلی، باید در طی همان ماه برگزار گردد و در غیر این صورت آن جلسه سوخت شده و شهریه آن اخذ خواهد شد.

میزان کل جلسات دوره یک ماهه، قبل از شروع، با ارائه شماره کارت بانکی دریافت میگردد.

*** اقدامات و پذیرفتن موارد و مسایل زیر به عهده و با مسئولیت خود هنرجویان و والدین آنها می باشد:

۱- صدور اینترنتی بیمه ورزشی و پرداخت هزینه ی آن (ضروری و اجباری برای تمامی ورزش ها)

۲- پرداخت هزینه های آزمون ارتقای درجه، خرید کمربند و صدور حکم آن

۳- شرکت در مسابقات کاراته، از لحاظ ثبت نام، پرداخت ورودیه و هزینه های مربوطه، ایاب و ذهاب، مشکلات قضاوت از نظر اشتباهات داوری، مسایل حاشیه ای، باند بازی ها، تعصبات سبکی و ....