نام و نام خانوادگی: امیر حسین البرز

تاریخ تولد: ۲۷/۰۱/۱۳۴۶

شغل: آموزش کاراته کنترلی

دارای احکام مربیگری و داوری درجه ممتاز ملی کاراته و دان 7 کاراته در سبک های شوتوکان، شیتوریو و W.M.M.F از فدراسیون کاراته ایران

صاحب 79 عنوان مختلف در مسابقات کاراته بویژه در بخش کاتا


آموزش خصوصی کاراته کنترلی

کیهون ها (تکنیک ها)، کاتاها (فرم های رسمی) به صورت تخصصی و اصول کومیته (مبارزه مسابقات کاراته کنترلی و امتیازی)

در مکان مناسب و انتخابی هنرجو، اعم از منزل، پارکینگ، پارک و ....

میزان اصلی شهریه هر جلسه 75 دقیقه ای (یک تا حداکثر سه نفر هنرجوی همسطح فنی) برای هر نفر هنرجو: 400000 تومان (چهارصد هزار تومان)

حداکثر تخفیف شهریه: پنجاه درصد

نکته 1: تعداد هنرجویان همسطح فنی در هر کلاس: یک تا حداکثر سه نفر می باشد و میزان تخفیف شهریه برای هر هنرجو، حداکثر پنجاه درصد می‌باشد..

نکته 2: ارتقاء درجه، فقط برای هنرجویانی است که حداقل سه جلسه آموزش خصوصی کاراته در هفته با مربی مذکور، در سبک شوتوکان داشته باشند.

نکته 3: تعداد جلسات هفتگی مورد توافق، باید حداکثر ظرف مدت دوره مزبور (یک ماه) برگزار گردد. در صورت حذف جلساتی توسط هنرجو، لازم است که جبرانی آنها طی همان دوره برگزار گردند. در غیر اینصورت جلسات فوق الذکر، سوخت میگردند و شهریه آنها دریافت خواهد گردید.

مربی: امیر حسین البرز

دارای احکام مربیگری و داوری درجه ممتاز ملی کاراته و دان 7 کاراته در سبک های شوتوکان، شیتوریو و W.M.M.F از فدراسیون کاراته ایران
صاحب 79 عنوان مختلف در مسابقات کاراته بویژه در بخش کاتا

شماره تماس: 09353376750