🔹 بزرگترین و بروز ترین صفحه خبری تفریحی شهرستان زاوه
🔹 اخبار،صدای مردم،سخن مسئولین،موسیقی،سرگرمی...
🔹جامع و مستقل