متخصص دیجیتال مارکتینگ
مدرس دورهای تخصصی اینستاگرام
مدیریت آژانس تبلیغاتی حکیمانه
مدیریت آکادمی حکیمانه
بازیگر
مجری
دوبلور
شاعر
نویسنده
ایده پرداز