(سازنده سایت)
سلام در سایت ما فیلترشکن یا همان وی پی ان گذاشته میشود.
وی پی ان ها بسیار قوی هستند.