مجموعه اختصاصی ماتریکس
ارائه شده توسط دارک ویدئو

روی نام فیلم نگه داشته Download Link را بزنید
بهتر است از دانلود منیجر استفاده کنید

The Matrix 1999
ماتریکس ۱
🗣️ کوالیما + قرن ۲۱

The Matrix Reloaded 2003
ماتریکس بارگذاری مجدد
🗣️ کوالیما + قرن ۲۱

The Matrix Revolutions 2003
ماتریکس : انقلاب
🗣️ کوالیما + قرن ۲۱

The Animatrix 2003
انیمیشن ماتریکس ، دوبله فارسی ⬇️

The Matrix Resurrections 2021
ماتریکس : رستاخیز
🗣️ کوالیما، امور دوبلاژ سیما و گپ فیلم

The Matrix Revisited 2001
مستند نحوه ساخت ماتریکس ، زبان اصلی ⬇️