مجموعه تهران استاد، واردکننده برترین و پرافتخارترین سیلمی های وارداتی به کشور ، نام های بزرگی همچون ، سیتادل ، اسپرسیوو، زتی مروتین ، بریکس و آجا جاستیفاید و....
ما مفتخر هستیم تا در جهت حمایت از تولیدات داخلی و بالا بردن سطح تولیدات اسب های داخل کشور ، برترین ژن های اسب های جهان را وارد کشور کرده و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.
ما نژاد های مختلفی از اسبهای برتر دنیا را در این مجموعه داریم،
نژاد فریزین ، نژاد اصیل کُرد ، نژاد اصیل عرب و پونی فلابلاو ...