👇قیمت پلن ها👇

🧡پلن برنزی🧡
استوری 6 ساعته : 100,000 تومان
پست 24 ساعته : 260,000 تومان

⚪پلن نقره ای ⚪
استوری 12 ساعته : 150,000 👉 تخفیف ویژه
پست 48 ساعته 520,000

💛پلن طلایی💛
استوری 72 ساعته 1,000,000 تومان
پست 72 ساعته در ساعت افت: 1,600,000

🛡️پلن الماسی🛡️
استوری یک هفته ای در ساعت اختصاصی
6,500,000 تومان با تخفیف ویژه
پست دائمی
8,000,000 تومان با تخفیف ویژه