دانشجو دکترا دانشگاه تهران
رتبه ۲ کنکور دکترا
رتبه ۲ کنکور ارشد
۸ سال سابقه تدریس، مشاوره، پشتیبانی

دوره های آماده سازی کنکور:
تدریس صفر تا صد آمار و سنجش
تدریس صفر تا صد فیزیولوژی ورزشی
تدریس صفر تا صد آسیب و حرکات اصلاحی
تدریس صفر تا صد علم و روش شناسی تمرین
تدریس صفر تا صد مدیریت ورزشی
تدریس صفر تا صد رشد و یادگیری

پشتیبانی، برنامه ریزی، مشاوره