به زودی شروع میکنیم

ماجراجویی تو دنیای کد های باینری 👨‍💻
آموزش الکترونیک🔋📟 و تعمیرات🧰🛠️
و یه خورده هم برنامه نویسی 💻⌨️
به همراه دور دور 🚐 تو دنیای تکنولوژی🔌و اپلیکیشن📱
ما رو دنبال کنید تا از تکنولوژی جا نمونید
(حمایت فراموش نشه)