یک تیم قوی با رزومه قوی شناخته میشود
با سپردن تبلیغات پیج خود به تیم تبلیغات رویایی
رویایی ترین بازدهی و فروش رو تجربه خواهید کرد.
اعتبار کار ما رضایت مشتریامون هست

تبلیغات گسترده

تبلیغات گسترده

اطلاعات رویدادها:
❤رویداد اول❤
تعداد بلاگر حاظر:۲۶نفر
نمایش تبلیغ در بین 4میلیون فالوور
تعرفه:۳میلیون تومان
🔥🔥🔥🔥🔥
❤رویداد دوم❤
تعداد بلاگر حاظر:10نفر
نمایش تبلیغ در بین 3میلیون و 156هزار فالوور
تعرفه:۲.۵میلیون تومان
🔥🔥🔥🔥🔥
❤رویداد سوم❤
تعداد بلاگر حاظر:18نفر
نمایش تبلیغ در بین 2میلیون و 500هزار فالوور
تعرفه:۲میلیون تومان
🔥🔥🔥🔥🔥
❤رویداد چهارم ❤
تعداد بلاگر حاظر:1۵نفر
نمایش تبلیغ در بین ۱ میلیون ۴۰۰هزار فالوور
تعرفه:۱.۵میلیون تومان
🔥🔥🔥🔥🔥
❤رویداد پنجم❤
تعداد بلاگر حاظر:12نفر
نمایش تبلیغ در بین ۷۵۰ هزار فالوور
تعرفه:۱میلیون ۳۰۰هزار تومان
🔥🔥🔥🔥
توجه کمپین‌ و مسابقه جذب فالور نیستیم و  همه بلاگرهای حاظر در هر رویداد در استوری اختصاصی پیج شما را به تبلیغ میگذارند


مراحل انجام تبلیغات:
1.انتخاب رویداد توسط شما
2.ساخت بنر اختصاصی پیج شما  مطابق سلیقه شما با صدا و تصویر بلاگر
3.تعیین تاریخ تبلیغات
4.قراردادن بنر  بصورت استوری اختصاصی توسط همه بلاگرهای رویداد انتخابی شما

بلاگرای رویداد اول

بلاگرای رویداد اول

بلاگرای رویداد دوم

بلاگرای رویداد دوم

بلاگرای رویداد سوم

بلاگرای رویداد سوم

بلاگرای رویداد چهارم

بلاگرای رویداد چهارم

بلاگرای رویداد پنجم

بلاگرای رویداد پنجم

رضایت تبلیغات

رضایت تبلیغات

بازدهی رویداد اول

بازدهی رویداد اول

بازدهی رویداد دوم

بازدهی رویداد دوم

بازدهی رویداد سوم

بازدهی رویداد سوم

بازدهی رویداد چهارم

بازدهی رویداد چهارم

بازدهی رویداد پنجم

بازدهی رویداد پنجم