روش اول پرداخت از طریق درگاه آیدی پی :

آیدی پی متعلق به شرکت وب کاران ایمن است.
آیدی پی با مجوز رسمی شاپرک بانک مرکزی فعالیت می کند و تمام مجوز های رسمی شاپرک بانک مرکزی را دارا میباشد