بورس انواع ورق های فولادی
۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۳
۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۴
۰۲۱-۴۶۰۶۵۲۰۰