تهیه و توزیع انواع ورق های
گالوانیزه رنگی روغنی سیاه گالوالوم اسید آجدار
استیل و آلومینیوم و فرمینگ