توی این دوره قراره به کمک هم اطلاعات و نحوه رفتارهامون روی تیکت هارا یکسان کنیم . همگی نحوه کار رو بلدیم ولی با دیدن این ویدئو ها میخوایم همگی اکت برابر بزنیم و کمک کنیم زمان حل مشکلات برای همه کم بشه .