سلام
من سینا امیری هستم
یک ورزشکار جودو و یک نوازنده پیانو