انیمیشن سریالی ریک و مورتی با دوبله جذاب سورن

فصل اول با کیفیت ۴۸۰ بلوری ⬇️

فصل اول با کیفیت ۷۲۰ بلوری ⬇️

فصل اول با کیفیت ۱۰۸۰ بلوری ⬇️

قسمت های دوبله منظم نیست و
سایر قسمت ها هنوز دوبله نشده است