مجموعه کامل رزیدنت ایول
اختصاصی دارک ویدئو

روی فیلم نگه داشته و Download Link را بزنید
بهتر است از دانلود منیجر استفاده کنید

Resident Evil 2002
رزیدنت ایول ۱ ⬇️

Resident Evil : Apocalypse 2004
رزیدنت ایول ۲ : آخرالزمان ⬇️

Resident Evil : Extinction 2007
رزیدنت ایول ۳ : انقراض ⬇️

Resident Evil : Afterlife 2010
رزیدنت ایول ۴ : زندگی پس از مرگ ⬇️

Resident Evil : Retribution 2012
رزیدنت ایول ۵ : قصاص ⬇️

Resident Evil : The Final Chapter 2016
رزیدنت ایول ۶ : قسمت پایانی ⬇️

Resident Evil : Welcome to Raccoon City 2021
رزیدنت ایول : به شهر راکون خوش آمدید
با دوبله گپ فیلم ⬇️