قابل دریافت از تمامی نرم افزارهای پادگیر، مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای، پادبین و غیره

روایتگر بُعدهای جدیدی از اتفاقات جذاب و تاثیر گذار در جهان