به روان پنهان خوش آمدید.

همه آنچه که در زندگی خود کسب کرده اید، کسب میکنید و خواهید کرد، به نحوه استفاده شما از مغزتان و اطلاع از نحوه عملکرد آن باز میگردد.

رشد، راهی است که نمیتوانید از آن فرار کنید. تا زمانی که رشد نکنید، سختی ها عاشقانه، آنقدر شما را رنج خواهند داد که به مسیر واحد رشد بازگردید و وجود خود را آرامش بی قید و شرط و مطلق کنید.

روان پنهان متفاوت ترین جایی است که تا کنون با آن مواجه شده اید.

دفترچه راهنمای وجود شما اینجاست. دفترچه ای که از لحظه ورود شما به این دنیا، تا لحظه ای که با روان پنهان آشنا شدید،کسی آنرا به شما نداده است.

از سنین پایین، بدون اینکه دفترچه راهنمای مغزتان را داشته باشید و از همه قوای آن بهره ببرید، به جنگ زندگی میروید! و این عجیب است ….
روان پنهان قصد دارد بهترین و سطح بالاترین علوم ذهنی و قدرتهای انسانی و فرا انسانی را که در مسیر زندگی، و در فراز و نشیبها و شادی و غم ها، مهمترین حامی شما برای حفظ آرامش و داشتن یک زندگی رویایی هستند، به همه جهانیان ارائه کند. علومی که همه افراد در سر تا سر جهان، برای یک زندگی که ثانیه به ثانیه ی آن خارق العاده است، نیاز دارند.


دوست دار تک تک شما عزیزان،
رامین مولایی – موسس روان پنهان