مهندس نفت
محقق و پژوهشگر

رزومه های علمی

ثبت بین المللی مقالات در ژورنال globalpublisher

کنفرانس های انرژی دانشگاه صنعتی شریف

همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE

صفحه شخصی