نمایندگی رسمی فروش و خدمات ایرانسل

خدمات قابل ارائه در نمایندگی شامل چه مواردی هست؟

فروش و فعال سازی سیمکارت
تعویض سیمکارت مفقودی و سوخته
تغییر مالکیت سیمکارت
ترابرد شماره از سایر اپراتور ها به ایرانسل
تبدیل سیمکارت اعتباری به دائمی

مدارک لازم برای فعال سازی سیمکارت ؟

برای فعال سازی و دریافت سایر خدمات همراه داشتن مدارک ذیل الزامی میباشد:
1. کارت ملی هوشمند
2.شناسنامه جدید
3. کارت ملی قدیمی به همراه رسید ثبت احوال که مهر زده شده باشد

حداقل سن مجاز برای دریافت سیمکارت چه سنی است؟

حداقل سن مجاز برای دریافت سیمکارت 18 سال تمام می باشد.

آیا حضور شخص برای دریافت خدمات سیمکارت الزامی میباشد

بله ، طبق قوانین تعریف شده اپراتور دریافت خدمات فقط برای شخصی که خودش مراجعه داشته و مدارک لازم را دارد امکان پذیر است.

تعداد مجاز ثبت نام سیم کارت چه تعداد هست

تعداد مجاز ثبت نام سیم کارت برای هر شخص 10 عدد می باشد

اگر شخصی قبلا سیمکارت داشته برای ثبت نام همراه داشتن سیمکارت ضروری است؟

بله، طبق بخش نامه جدید اپراتور ها و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص همراه داشتن یک خط جایگزین برای دریافت سیمکارت یا خدمات دیگر ضروری می باشد.

برای اشخاصی که هیچ سیمکارتی ندارند چگونه میتوان ثبت نام سیمکارت انجام داد؟

برای این نوع موارد میتوان شماره ی یکی از آشنایان یا کسانی که همراه شخص هستند را به عنوان معرف ثبت نمود تا فرآیند ثبت نام کامل شود