مرکز تحقیقات استئوپورز
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران

به کارت ویزیت مجازی مرکز تحقیقات استئوپورز دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید.

در این صفحه می‌توانید لینک‌های مفید در مورد پوکی استخوان را مشاهده کنید.