نوین پارس

+ طراحی و اجرای سیستم‌های تحت فشار، قطره‌ای و صنعتی
+ طراحی و ساخت انواع فیلتراسیون، ارائه کلیه تجهیزات کشاورزی