مشاورارشد تیم‌تحقیقانی خوارزمی .
مشاوره و درمان ارگانیک .
تایید شده پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
کارآفرین حوزه سلامت و mlm

زندگی زیباترین هدیه است.
سلامتی ارزشی است والا..برای پیشگیری و درمان بیماری از دل طبیعت وگیاهی و ارگانیک در کنار شما خواهم بود.جهت دریافت مشاوره با من در تماس باش.