مجموعه مذهبی ندای شیعه منتظران حضرت مهدی عج
اولین مجموعه مردمی پاسخگویی به شبهات اعتقادی
بیش از ده سال سابقه فعالیت مجازی
رسانه دفاع از مکتب تشیع
پرسشگر از مبانی اهل سنت