رسانه نجوا فیلم برداری از مراسمات مختلف و ساخت تیزر، استوری ، کلیپ ، لوگو ، تدوین و ......