بسم الله الرحمن الرحیم
خدمات اینترنتی و کامپیوتری زمانی
موبایل:09016748432
آدرس:ابن سینا بعد از هتل فدک روبروی سوپرمارکت سامورایی