موکب منتقم آل محمد (عج)
تأسیس 1442 هجری قمری
قم المقدسه

اطلاعات حساب جهت هدایا و نذورات
شماره حساب
0226548667003
شماره کارت
6037-9917-9898-4021
شماره شبا
IR11-0170-0000-0022-6548-6670-03
نزد بانک ملی ایران
بنام موکب منتقم آل محمد (عج)