سلام معین آتیلا هستم
خیلی ممنون هستم که منو دنبال میکنید
فعالیت بنده در موسیقی در سه سبک زیر است
| 💎 music : Rap | Rock | R&B 💎 |