بدلکار
به کارهای نمایشی خطرناکی که شخص ورزیده‌ای در فیلمها و نماهنگ‌ها بجای هنرپیشه اصلی انجام می‌دهد می‌گویند.

بدلکاری شامل کارهایی مانند پریدن از دیوار، هواپیما و جز اینها، بازی کردن نقش کسی که در بدنش در حال سوختن است، نمایشهای ورزش رزمی و غیره می‌شود. پیش از بوجود آمدن جلوه‌های ویژهٔ رایانه‌ای راهی بجز استفاده از افراد واقعی برای فیلمبرداری چنین صحنه‌هایی وجود نداشت. کسی که پیشه اش بدلکاری است، بدلکار نام دارد.