دانشجوی مدیریت در کسب و کار متمم
هم بنیانگذار هلدینگ صحنه ( ۱۳۹۷ )
بنیانگذار آژانس تبلیغاتی اثر ( ۱۳۹۹ )
مشاور کسب و کارهای کوچک و متوسط
مدرس عکاسی در باشگاه عکاسان جوان