محبوبه فرامرزپور (Liv FDarzini)هستم پزشک و ساکن نروژ و در حال حاضر در ایران و نروژ در حوضه پوست، مو و زیبایی فعالیت میکنم.
فارق التحصیل دانشگاه پزشکی زاهدان
Zahedan Medical University
تحصیلات تکمیلی از دانشگاه اسلو (UNIVERSITY OF OSLO (UiO
دارای مدارک پیشرفته تزريقات زیبایی(KOSMETISK INJEKSONS) از آکادمی زیبایی امابیلیس اسلو (AMABILIS ACADEMY)
کشور نروژ در زمینه تمام اقدامات زیبایی.
عضو اتحادیه پزشکان نروژ
DEN NORSKE LEGEFORENING
عضو آکادمی AMABILIS ACADEMY OSLO.