کافی نت و محصولات فرهنگی کوروش
آدرس: میدان امام حسین چراغچی 5 کافی نت و محصولات فرهنگی کوروش
شماره تماس : 09152594403