شرکت کیامهرویژن طراح و مجری کلیه امور نمایشگاهی ، ارگانایزری و برگزاری رویداد در ترکیه،کشورهای حوزه خلیج فارس و سراسر اروپا

AKPA ALÜMİNYUM AKPA ALÜMİNYUM

AKPA ALÜMİNYUM

ALBOND ALBOND

ALBOND

BYART GROUP BYART GROUP

BYART GROUP

ASAŞ ALÜMİNYUM ASAŞ ALÜMİNYUM

ASAŞ ALÜMİNYUM

FAKİR HAUSGERATE FAKİR HAUSGERATE

FAKİR HAUSGERATE

CAKES&BAKES CAKES&BAKES

CAKES&BAKES

FATİH ÖKÇE FATİH ÖKÇE

FATİH ÖKÇE

GOLDMASTER GOLDMASTER

GOLDMASTER

KADİFE HALI KADİFE HALI

KADİFE HALI

مشاهده رزومه کیامهرویژن مشاهده رزومه کیامهرویژن

مشاهده رزومه کیامهرویژن

مشاهده رزومه کیامهرویژن