شرکت کیامهرویژن طراح و مجری کلیه امور نمایشگاهی ، ارگانایزری و برگزاری رویداد در ترکیه،کشورهای حوزه خلیج فارس و سراسر اروپا