کومپانیای کیژێ بو بازرگانی گشتی سنورداری تایبەت / بازرگانی ئەلکترۆنیات
شريكة کیژێ للتجارة العامة / المحدودة الخاصة - للتجارة الالكترونيات

کومپانیای کیژێ لقی دوو بەشی موبایل

کومپانیای کیژێ لقی دوو بەشی موبایل

ئایفون لوک

ئایفون لوک

وەکیلی شەریکەی موکسوم

وەکیلی شەریکەی موکسوم

هەموو جوریکی موبایلی دەستی بە گرنتی یەک ساڵ

هەموو جوریکی موبایلی دەستی بە گرنتی یەک ساڵ

بەشی ئیکسسوارات

بەشی ئیکسسوارات

لقی یەک بەشی ئیکسسوارات

لقی یەک بەشی ئیکسسوارات

کومپانیای کیژێ خاوەنی دوولقین

کومپانیای کیژێ خاوەنی دوولقین

وەکیلی شەریکەی فیدفای

وەکیلی شەریکەی فیدفای