پـایـگـاه رســانـه‌ای قـمـر الـعـشــیـرة
نـشــر آثــار حـاج مـحـمـود کـریـمـی

کانال تلگرام جهت ورود به کانال تلگرام برای ورود به کانال تلگرام ابتدا وارد تلگرام شده و سپس آیدی Mahmoud_karimi_ir را سرچ کنید و عضو کانال تلگرام شوید.

کانال تلگرام

برای ورود به کانال تلگرام ابتدا وارد تلگرام شده و سپس آیدی Mahmoud_karimi_ir را سرچ کنید و عضو کانال تلگرام شوید.

جهت ورود به کانال تلگرام