موسسه صدابرداری کربلایی🎙️🎧
فروش و اجاره سیستم های صوتی
هیئت های مذهبی همایش ها و مراسمات ملی و ارگانی تجمعات خیابانی
صدا قسمتی از جاودانگی است🎤🔊