کمال فلکی مهندس عمران
طراحی ،نظارت ،بازسازی و اجرای پروژه های ساختمانی و ویلایی

ارسال تصاویر اجرای بتنی

اگه مایل هستی تصاویر صفر تا صد اجرایی رو برات ارسال کنم

تصاویر طرح های بازسازی

اگه مایل هستی تصاویر باز سازی رو برات ارسال کنم