مدیر، کارشناس و مشاور رسانه‌ای و فضای مجازی| مدیرعامل هلدینگ رسانه‌ای

مدیر گروه رسانه‌ای عصر فوری، عصر مجلس و سامانه واکاوی

مدیرعامل کانون فرهنگی رسانه‌ای و تبلیغاتی آژند