ادرس:
بلوار اشرفی اصفهانی
مجتمع تجاری تیراژه طبقه همکف پلاک ۱۰