نشانی: قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
تلفن: 31150 - 025
دورنگار: 31155650 - 025
پست الکترونیکی: [email protected]
وب سایت: www.isca.ac.ir
کانال اطلاع رسانی: http://eitaa.com/isca 24
صندوق پستی: 3688 / 37185