🔥🔥🔥شاپ بزرگ IRAN_FF_GEM🔥🔥🔥🔥
قیمت عالی ✔️
سرعت بالا ✔️
پشتیبانی ✔️
UC پابجی✔️
CPکالاف❌ 👉👉نبود موجودی کافی

واریز جم با فری فایر با ایدی ؟ و چقدر طول می‌کشه؟؟

بله واریز جم فری فایر با ایدی ۵تا ۱۵دقیقه واریزی

واریز UC های پابجی با آیدی هست؟

بله واریز UC پابجی با ایدی هست و کاملا با سرعت بالا انجام می‌شود 🔥🔥🔥🔥🔥