https://takl.ink/IM_Campus_Persian/
مدرسه بین‌المللی میانجیگری موسسه‌ای پیشرو در سطح جهانی برای آموزش مهارت‌های میانجیگری، روش‌های حل اختلاف جایگزین، مذاکره و مدیریت تعارض است که در اروپا واقع شده و از استانداردهای بالای آلمان برای آموزش و یادگیری پیروی می‌کند. مدرسه فرصتی مناسب برای کسب تخصص در حوزه حل اختلاف و میانجیگری است.

ماموریت ما آموزش افراد برای میانجیگر شدن است و همچنین می‌خواهیم دانش میانجیگران عمیق‌تر شود و میانجیگران در سراسر دنیا رفع کنندگان تعارضاتی باشند که موجب تغییر در دنیا می‌شوند. میانجیگرانی که به تحول اختلاف در محیط‌های کاری، خانواده، جامعه و سیستم‌های حقوقی کمک می‌کنند و سفیران راه‌حل متقابل و صلح آمیز هستند.

آموزش با کیفیت هدف اصلی ما است. بر این باوریم که ترکیبی از رویکردهای عملی و علمی و ابعاد بین المللی ارائه شده توسط مربیان و شرکت‌کنندگان از سراسر جهان منجر به برتری میانجیگری می‌شود. هر چه افراد بیشتری با مهارت‌های میانجیگری و مذاکره مجهز شوند، گفتگوی اجتماعی سازنده‌تری شکل خواهد گرفت.

بنابراین، برنامه های مختلفی برای گروه های هدف مختلف و خاص در نظر داریم. معتقدیم که دسترسی به مهارت‌های آینده‌محوری مانند میانجیگری نباید به این بستگی داشته باشد که از کجا آمده‌اید. بلکه می خواهیم به شرکت کنندگان بدون توجه به تمکن مالی، فرهنگ و زبان مادری آنها دسترسی برابر بدهیم.

در طول 40 ساعت جلسات آنلاین خود، حوزه های مختلف میانجیگری، مذاکره و روش‌های حل اختلاف جایگزین را پوشش می‌دهیم. این آموزش‌ها با استانداردهای موسسه بین‌المللی میانجیگری مطابقت دارد و پس از اتمام موفق در دوره، گواهینامه دریافت می‌کنید.

همچنین با شرکای محلی و بین‌المللی همکاری می‌کنیم که مأموریت ما را دنبال می‌کنند تا دسترسی به آموزش میانجیگری با کیفیت بالا را به زبان محلی خود و در حوزه قضایی خود برای بسیاری از افراد فراهم کنیم. علاوه بر آموزش بین‌المللی، با تمرکز بر تبادل بین‌المللی و بین‌فرهنگی برای یادگیری با هم و یادگیری از یکدیگر در فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف، مشتاق هستیم تا مردم را برای گسترش فرهنگ میانجیگری در سطح محلی توانمند کنیم.

مدرسه بین‌المللی میانجیگری فارسی نیز با هدف آموزش میانجیگری و توسعه توانایی‌های میانجیگری برای فارسی زبانان شکل گرفته است و خدمات آموزشی در این حوزه را ارایه می‌دهد.
https://takl.ink/IM_Campus_Persian/