طریقه ورود به انجمن:

1- ابتدا اپلیکیشن Discord را بروی سیستم یا گوشی خود نصب نمائید
2- سپس وارد لینک دیسکورد انجمن شوید و دعوتنامه را بپذیرید

برای دسترسی به مطالب انجمن فراموش نکنید که بعد از ورود به انجمن، برای خود نقش انتخاب کنید.