طریقه ورود به انجمن:

1- ابتدا اپلیکیشن Discord را بروی سیستم یا گوشی خود نصب نمائید
2- سپس وارد لینک انجمن شوید و دعوتنامه را بپذیرید
3- برای دسترسی به مطالب انجمن فراموش نکنید که برای خود نقش انتخاب کنید