بسم الله الرحمن الرحیم
📸تصویر برداری از مراسمات مذهبی📸
💻ساخت بنر، استوری، اطلاعيه 💻
🎞تدوین عکس، فیلم ،صدا 🎞