هگزو مجموعه ای تاسیس شده توسط افرادیست که سالهاست در حوزه ارزهای دیجیتال مشغول به فعالیت هستند.

با ما قواعد بازی رو حرفه ای یاد بگیرید👊