آهنگساز , تنظیم کننده ,خواننده

🎹تعداد قطعه های ساخته شده
حدود 77 ترک 🎵
🎹تعداد آلبوم های ساخته شده
6 آلبوم🎶