مجموعه کامل شکارچیان ارواح
اختصاصی دارک ویدئو

روی لینک نگه داشته و Download Link را بزنید
پیشنهاد ما استفاده از Idm یا Adm می باشد.

GhostBusters 1984
قسمت اول با زیرنویس فارسی چسبیده ⬇️

GhostBusters II 1989
قسمت دوم با زیرنویس فارسی چسبیده ⬇️

GhostBusters 2016
قسمت سوم با دوبله فارسی دو زبانه ⬇️

GhostBusters: Afterlife 2021
قسمت چهارم با دوبله فارسی دو زبانه ⬇️