I'm business womens💵

فاطمه فردی هستم 🌱
دختری که تنها هدفش اینِ:
[ هر روز باید چیزای جدیدی یاد بگیرم 😎💰]
----------
زمینه فعالیت:
ـ مشاور بیزینس های مختلف
ـ دارای تیم قوی برای پشتیبانی بیزینس شما و دادن ایده های خلاقانه به کسب و کار ها
ـ برنامه نویس
ـ دانشجوی روانشناسی